Arcus

Wat doen we?

Soms heeft een klacht verschillende oorzaken. Door de nauwe samenwerking van Arcus kunnen we deze klacht vanuit verschillende invalshoeken onderzoeken. Binnen Arcus weten we elkaar snel te vinden en maken we veel gebruik van elkaars kennis en mogelijkheden. Op die manier ontvangt u de best passende zorg.

Hoe werken we?

Soms heeft een klacht verschillende oorzaken. Door de nauwe samenwerking van Arcus kunnen we deze klacht vanuit verschillende invalshoeken onderzoeken. Binnen Arcus weten we elkaar snel te vinden en maken we veel gebruik van elkaars kennis en mogelijkheden. Op die manier ontvangt u de best passende zorg.

Voor wie?

Voor degene waarbij het nodig is om de klacht uit verschillende oogpunten te bekijken. Is dat bij u aan de orde dan zal de therapeut dit met u bespreken en bij de relevante behandelaar(s) voorleggen.

Missie.

We zijn een paramedisch en psychologisch samenwerkingsverband in Best dat kwalitatief goede zorg levert aan patiënten met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Deze zorg is zowel curatief als preventief en gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van het dagelijks functioneren en de kwaliteit van het leven. Om dit te realiseren maken we gebruik van elkaars specifieke expertises. De zorgvraag van de patiënt staat hierin centraal.

Visie.

De gezondheidszorg is een dynamisch proces. Ontwikkelingen zoals bezuinigingen, marktwerking gekoppeld aan schaalvergroting, een beter geïnformeerde patiënt, drukken hun stempel op de gezondheidszorg.

In het licht van deze ontwikkelingen is onze visie:

We zijn een samenwerkingsverband, duidelijk gepositioneerd in de regio Best, dat kwalitatief hoogwaardige zorg aanbiedt en ontwikkelt op het gebied van paramedische en psychologische hulpverlening . Uitgangspunt is dat de combinatie van beide disciplines een meerwaarde heeft en elkaar kunnen ondersteunen. Hierbij streven we naar de best passende zorg afgestemd op de individuele hulpvraag. Deze zorg wordt gekenmerkt door heldere korte lijnen en waarbij wij gebruik maken van de nieuwste onderzoeks- en behandelprincipes van het moment.